ورود به سیستم

ISC

لینک مجوز اولین دوره کنگره در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام isc

http://conf.isc.gov.ir/1mrss  

پوستر

در حال بروز رسانی

محور های کنگره

 

ساختار سازمانی کنگره

ساختار سازمانی اولین دوره کنگره

این ساختار در حال بروز رسانی می باشد

 

رئیس کنگره  و رییس شورای سیاست گذاری کنگره  :  پروفسور کریم زارع - عضوهیئت علمی دانشگاه شهبد بهشتی رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

دبیر علمی کنگره  : دکتر لیلا صاعدی دبیر کمیته شیمیدانان باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان

دبیرشورای سیاستگذاری کنگره : دکتر امید مرادی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

دبیر اجرایی کنگره  : مهندس سجاد جلیلیان ،باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان

عضو شورای سیاست گذاری کنگره  -ریاست کمیته برنامه ریزی: دکتر شیوا صادقی پور- شورای عالی انقلاب فرهنگی

عضو شورای سیاست گذاری و کمیته علمی : دکتر آرش باباخانیان هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی عضو انجمن شیمی آمریکا

عضو شورای سیاست گذاری و کمیته علمی : دکتر فائزه شه دوست فرد دانشگاه ایلام و پژوهشگر دانشگاه آرهوس دانمارک

عضو شورای سیاست گذاری و کمیته علمی : دکتر محمد حسن آرمان مهر پژوهشکده فناوری های شیمیایی سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران

عضو شورای سیاست گذاری و کمیته علمی : دکتر فاطمه دبیر پژوهشگاه نیرو

عضو شورای سیاست گذاری کنگره  : دکتر سید یعقوب ذوالفقاری فر -عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر علی رضا رضایی- عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر يوسف ناصرزاده،بيوتكنولوژي كشاورزي،دانشگاه RUDN،مسكو،روسيه

 عضو کمیته علمی داوری کنگره  :  دکترسید جلال حسینی  - دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکزی

 عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر مرتضی وطن پرست- دانشگاه تبریز

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر رضا علیزاده - عضو هیئت علمی دانشگاه قم

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر بابک میرتمیز دوست - عضو هیئت علمی دانشگاه قم

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر رضا صفری - عضو هیئت علمی دانشگاه قم

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر ابراهیم هنرمند - عضو هیئت علمی دانشگاه قم

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر نسرین زهره - عضو هیئت علمی دانشگاه قم

عضو کمیته علمی داوری کنگره : دکتر سید مهدی لطیفی- پژوهشکده فناوری های شیمیایی سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران

عضو کمیته علمی داوری کنگره : دکتر ذاکر بحرینی - پژوهشکده فناوری های شیمیایی سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران

عضو کمیته علمی داوری کنگره :دکتر محمد عابدی- پژوهشکده فناوری های شیمیایی سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران

عضو کمیته علمی داوری کنگره :دکتر سید احمد مظفری -پژوهشکده فناوری های شیمیایی سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران

عضو کمیته علمی داوری کنگره :دکتر داود صادقی فاتح - پژوهشکده فناوری های شیمیایی سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران

عضو کمیته علمی داوری کنگره :دکتر اسلام کاشی پژوهشکده فناوری های شیمیایی سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران

عضو کمیته علمی داوری کنگره :مهندس یونس ظهرابی - موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو

عضو کمیته علمی داوری کنگره : دکتر علیرضا ولی پور مرندی - موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر  مصطفی نجفی - دانشگاه جامع امام حسین (ع)

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر بزرکمهر مداح  - دانشگاه جامع امام حسین (ع)

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر کوروش ادیب - دانشگاه جامع امام حسین (ع)

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر محمد جواد تقی زاده - دانشگاه جامع امام حسین (ع)

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر  علی رضا بنان  - دانشگاه جامع امام حسین (ع)

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر رضا صحرایی - عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر علی دانشفر - عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر زهرا ساعدی - عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر علی نقی پور- عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر محمود روشنی- عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکنر نصیری زاده - معاون پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحدیزد

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکترسعیده هاشمیان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتربایی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر مرجانه خراط صادقی؛  مدیرگروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتربایی - مدیرگروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر نغمه السادات ميرباقري دكتري علوم نانو/شيمي از دانشگاه آرهوس دانمارك دانشگاه شيراز، دانشكده فناوري هاي نوين

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر عليرضا آبي دكتري علوم نانو/شيمي از دانشكاه آرهوس دانمارك - دانشگاه شيراز، دانشكده علوم،

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر سید مهدی خوش فطرت دانشگاه تربیت مدرس

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر الهام فدایی دانشگاه صنعتی شریف

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر لیلا فکری اول - دانشجو فوق دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر قباد بهزادی پور رئیس مرکز رشد نانو و انرژی های نو واحد تهران شرق

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر حسن عاشوری فر معاونت دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران شرق

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر سمیه سلیمانی امیری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر غزال توکلی - دانشگاه صنعتی شریف

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر محبوبه جمشیدی سمیرمی -مدرس دانشگاه شیراز و دانشگاه رگنزبورگ آلمان

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکترعباس همتی دانشگاه رازی کرمانشاه

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر اکرم انتظاری - دانشگاه  shanghai jiao tong university-

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر نسرین حقیقت دانشگاه صنعتی اصفهان

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر سجاد اسدبگی - دانشگاه اراک

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر طاهره حسین زاده صنعتکار دانشگاه گیلان

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر اکرم فخری - دانشگاه ایلام

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر اسماعیل سهولی - دانشگاه جامع امام حسین (ع)

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر مجتبی صادقی ده چشمه دانشگاه اصفهان

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر جمال کوه دره- دانشجو دکتری شیمی معدنی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

 عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر علی  امیری - دانشگاه فرزانگان اصفهان

 عضو کمیته علمی داوری کنگره  :  دکتر فرزانه محمد پور دانشگاه سیستان و بلوچستان

 عضو کمیته علمی داوری کنگره  :  دکتر مریم فروتن - دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 عضو کمیته علمی داوری کنگره  :  دکتر احسان جعفربیگی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

 عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر هدیه رستمی دانشگاه ایلام

عضو کمیته علمی داوری کنگره : دکتر نعیمه ستاره شناس. عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایوان غرب

 عضو اصلی کمیته اجرایی کنگره سرکار خانم مهندس آرزو کریمی
 عضو اصلی کمیته اجرایی کنگره، مهندس ارسلان سعیدی چناره
 
عضو اصلی کمیته اجرایی کنگره،سرکار خانم معصومه طاهری


پورتال آنلاین مدیریت و داوری همایش ویرایش 4 kavoshHamayesh