ورود به سیستم

ISC

لینک مجوز اولین دوره کنگره در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام isc

http://conf.isc.gov.ir/1mrss  

پوستر

در حال بروز رسانی

محور های کنگره

 

محور های کنگره


شیمی :

 

شیمی آلی

شیمی معدنی

شیمی فیزیک

شیمی تجزیه

شیمی دارویی

شیمی هسته ای

فیتو شیمی

سونوشیمی

فمتو شیمی

شیمی صنایع غذایی

کاتالیست

شیمی حیاتی

پلیمر

بیوشیمی

شیمی پوشش

تصفيه آب

كاربرد روش هاي محاسباتي در شيمي

نوآوری ابداعات و اختراعات

و موضوعات مرتبط

 

مهندسی شیمی

 

 

پديده هاي انتقال

ترموديناميك و تعادل فازي

فرآيندهاي جداسازي

مدلسازي و شبيه سازي

ديناميك سيالات محاسباتي(CFD)

سينتيك، كاتاليست و طراحی رآكتور

مهندسي فرآيند

زيست فناوري

مهندسي پزشكي

صنايع غذايي، بهداشتي و دارويي

فناوري نانو

علوم و مهندسي پليمر

نفت ومهندسي مخازن

مهندسي محيط زيست

مديريت بهداشت، ايمني

محيط زيست(HSE) و ارزيابي ريسك

آموزش در مهندسي شيمي

مواد و فرآيندهاي جديد

كنترل فرايند

انرژی های تجدیدپذیر

 

پتروشیمی

 

انرژی، احتراق و ایمنی

پدیده های انتقال

ترموديناميك و تعادل فازي

سينتيك,كاتاليست و طراحی راكتور

فرآیندهای جداسازی

زيست فناوري و مهندسي زيست فرآيند

مدل سازی و شبیه سازی

مهندسی پلیمر

نانوتکنولوژی

مدیریت اقتصادی در صنعت پتروشیمی

کنترل فرآیند

مبدل هاي حرارتي

کوره هاي صنعتي

ايمني و بازرسي

تعمیرات و نگهداری

نفت گاز

صنایع بالادستی و پایین دستی

روان کننده های صنعتی

جداسازي گازهاي فلر و برگرداندن آن به صنعت

خوردگي

مديريت اقتصاد در صنايع نفت و گاز

فناوری های نوین تبدیل گاز طبیعی

رقابت خوراک های مورد استفاده در صنعت پتروشیمی

الکتروفورز در صنعت پتروشیمی و کاربرد آن

ساخت نانوکاتالیست مغناطیسی

بهینه سازی عدد اکتان بنزین و حذف عناصر سنگین

 

نانو :

نانوشیمی

نانو مواد

نانوفیزیک

نانوفوتونیک

نانومحاسبات

نانوزیست فناوری

نانوالکترونیک

نانومکانیک

حسگرهای نانو

نانو دارو

نانو بیو شیمی

کاربرد نانو در داروسازی و پزشکی

ساختارهای نانو مغناطیسی و اسپینترونیک

مواد با ضریب شکست منفی

نانو زیست فناور

نانو کاتالیست ها

نامرئی سازی

روش ساخت

کاربرد فناوری نانو در صنایع مختلف

کاربرد فناوری نانو در کشاورزی و محیط زیست

نانو محاسباتی

کاربرد نانوکاتاليستها در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي

نقش نانو فناوري در ذخيره سازي گاز

کاربرد نانو مواد در روان کننده ها

کاربرد فناوري نانو در انرژي و محيط زيست

کاربرد نانو کامپوزيتها در ساخت پليمرها

کاربرد نانو مواد در جلوگيري از خوردگي

نانو لوله هاي کربني و کاربردهاي محيطي و انرژي آنها

نانو ساختار هاي کربني در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي

کاربرد نانو کامپوزيت هاي پليمري در صنايع نفتي

زئوليت ها و کاربردهاي آنها در صنايع نفتي

نانو کاتالیست واحدهای تبدیل نفت سنگین

نانو فناوری و شیرین سازی گاز

نانو فناوری و حذف آلاینده های محلول

نانو فناوری و جذب گازهای آلاینده

نانوفیلتراسیون

 

 

 


پورتال آنلاین مدیریت و داوری همایش ویرایش 4 kavoshHamayesh