ورود به سیستم

ISC

لینک مجوز اولین دوره کنگره در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام isc

http://conf.isc.gov.ir/1mrss  

پوستر

در حال بروز رسانی

محور های کنگره

 

ساختار سازمانی کنگره

 

رئیس کنگره  و رییس شورای سیاست گذاری کنگره  :  پروفسور کریم زارع - عضوهیئت علمی دانشگاه شهبد بهشتی رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

دبیر علمی کنگره  : دکتر لیلا صاعدی دبیر کمیته شیمیدانان باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان

دبیر اجرایی کنگره  : مهندس سجاد جلیلیان ،باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان

عضو شورای سیاست گذاری کنگره  -ریاست کمیته برنامه ریزی: دکتر شیوا صادقی پور- شورای عالی انقلاب فرهنگی

عضو شورای سیاست گذاری و کمیته علمی : دکتر آرش باباخانیان هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی عضو انجمن شیمی آمریکا

عضو شورای سیاست گذاری و کمیته علمی : دکتر فائزه شه دوست فرد دانشگاه ایلام و پژوهشگر دانشگاه آرهوس دانمارک

عضو شورای سیاست گذاری و کمیته علمی : دکتر محمد حسن آرمان مهر پژوهشکده فناوری های شیمیایی سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران

عضو شورای سیاست گذاری و کمیته علمی : دکتر فاطمه دبیر پژوهشگاه نیرو

عضو شورای سیاست گذاری کنگره  : دکتر سید یعقوب ذوالفقاری فر -عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر علی رضا رضایی- عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

 عضو کمیته علمی داوری کنگره  :  دکترسید جلال حسینی  - دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکزی

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر رضا علیزاده - عضو هیئت علمی دانشگاه قم

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر بابک میرتمیز دوست - عضو هیئت علمی دانشگاه قم

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر رضا صفری - عضو هیئت علمی دانشگاه قم

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر ابراهیم هنرمند - عضو هیئت علمی دانشگاه قم

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر نسرین زهره - عضو هیئت علمی دانشگاه قم

عضو کمیته علمی داوری کنگره : دکتر سید مهدی لطیفی- پژوهشکده فناوری های شیمیایی سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران

عضو کمیته علمی داوری کنگره : دکتر ذاکر بحرینی - پژوهشکده فناوری های شیمیایی سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران

عضو کمیته علمی داوری کنگره :دکتر محمد عابدی- پژوهشکده فناوری های شیمیایی سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران

عضو کمیته علمی داوری کنگره :دکتر سید احمد مظفری -پژوهشکده فناوری های شیمیایی سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران

عضو کمیته علمی داوری کنگره :دکتر داود صادقی فاتح - پژوهشکده فناوری های شیمیایی سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران

عضو کمیته علمی داوری کنگره :دکتر اسلام کاشی پژوهشکده فناوری های شیمیایی سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر  مصطفی نجفی - دانشگاه جامع امام حسین (ع)

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر بزرکمهر مداح  - دانشگاه جامع امام حسین (ع)

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر کوروش ادیب - دانشگاه جامع امام حسین (ع)

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر محمد جواد تقی زاده - دانشگاه جامع امام حسین (ع)

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر  علی رضا بنان  - دانشگاه جامع امام حسین (ع)

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر رضا صحرایی - عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر علی دانشفر - عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر زهرا ساعدی - عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر علی نقی پور- عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر محمود روشنی- عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکنر نصیری زاده - معاون پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحدیزد

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکترسعیده هاشمیان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتربایی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر مرجانه خراط صادقی؛  مدیرگروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتربایی - مدیرگروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر نغمه السادات ميرباقري دكتري علوم نانو/شيمي از دانشگاه آرهوس دانمارك دانشگاه شيراز، دانشكده فناوري هاي نوين

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر عليرضا آبي دكتري علوم نانو/شيمي از دانشكاه آرهوس دانمارك - دانشگاه شيراز، دانشكده علوم،

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر سید مهدی خوش فطرت دانشگاه تربیت مدرس

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر الهام فدایی دانشگاه صنعتی شریف

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر لیلا فکری اول - دانشجو فوق دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر قباد بهزادی پور رئیس مرکز رشد نانو و انرژی های نو واحد تهران شرق

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر حسن عاشوری فر معاونت دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران شرق

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر سمیه سلیمانی امیری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر غزال توکلی - دانشگاه صنعتی شریف

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر محبوبه جمشیدی سمیرمی -مدرس دانشگاه شیراز و دانشگاه رگنزبورگ آلمان

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکترعباس همتی دانشگاه رازی کرمانشاه

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر اکرم انتظاری - دانشگاه  shanghai jiao tong university-

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر نسرین حقیقت دانشگاه صنعتی اصفهان

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر سجاد اسدبگی - دانشگاه اراک

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر طاهره حسین زاده صنعتکار دانشگاه گیلان

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر اکرم فخری - دانشگاه ایلام

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر اسماعیل سهولی - دانشگاه جامع امام حسین (ع)

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر مجتبی صادقی ده چشمه دانشگاه اصفهان

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر جمال کوه دره- دانشجو دکتری شیمی معدنی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

 عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر علی  امیری - دانشگاه فرزانگان اصفهان

 عضو کمیته علمی داوری کنگره  :  دکتر فرزانه محمد پور دانشگاه سیستان و بلوچستان

 عضو کمیته علمی داوری کنگره  :  دکتر مریم فروتن - دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 عضو کمیته علمی داوری کنگره  :  دکتر احسان جعفربیگی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

 عضو اصلی کمیته اجرایی کنگره سرکار خانم مهندس آرزو کریمیپورتال آنلاین مدیریت و داوری همایش ویرایش 4 kavoshHamayesh